• Home
  • Mailbox
  • Donation
  • Common resources
  • Old Version Website
  • Chinese

Organizational Structure

English - School Profile - Organizational Structure

Education institute:

  Institution name

Director

  Deputy director

Secretary of the Party Branch Committee of Party Branch

International director

Department of Production and Operations Management and Logistics

Li Jianbin

Hu Peng, Yan Chao

Xu Xianhao

Wang Lin (Deputy Secretary), Li Kunpeng (Organization Committee Member), Zou Xuxia (Propaganda Committee Member)

Department of Management Science and Information Management

Zhao Xue

feng

Yang Jun, Ma Huimin

Zhao Ling

Ma Huimin (Organization Committee Member), Gong Xiaoguang (Propaganda Committee Member)

Department of Business Administration

Chang Yaping

Zhu Yingjun, He Yuanqiong

Zhu Yingjun

He Yuanqiong (Deputy Secretary), Zhang Pengcheng (Organization Committee Member), Zhou Yuanyuan (Propaganda Committee Member)

Department of Public Finance

Chen Pinglu

Luo Guang

Zheng Changjun

Zhang Rui (Organization Committee Member), Zhao Kui (Propaganda Committee Member)

Department of Accounting

Liu Qiliang

JZhan Meisong

Yang Qingxiang

Zhan Meisong (Deputy Secretary), Liu Qiliang (Organization Committee Member)

Department of Finance

Xue Minggao

Wu Xiaolan

Wang Xiangyang

Wu Wenli (Organization Committee Member), Teng Min (Propaganda Committee Member) Chang Xin

Department of Innovation and Entrepreneurship & Intellectual Property

Mai Yiyuan

Yuan Xiaodong, Ding Xiuhao

Yuan Xiaodong

Zhao Fumin (Deputy Secretary)

Research Center of Management Systems Engineering

Wang Hongwei


Research institute:

Institute / Base Name

Institute Director

Deputy Director

Level

Year

Research Center of Modern Information Management

(Hubei Key Research Base of Humanities and Social Sciences)

Lu Yaobin

Bao Yukun

Provincial and Ministerial

2005

Research Center of Intellectual Property and Knowledge Innovation

(Strategic Research and Cultivation Base of the Ministry of Education)


Wang Zongjun

Yang Zhi, Mai Yiyuan

Provincial and Ministerial

2009

Defense Intellectual Property Education and Training Base of the National Defense Patent Administration of the General Armament Department

Wang Zongjun


Provincial and Ministerial

2010

Hubei Research Base of Enterprise Technology Innovation Soft Science

Wang Zongjun


Provincial and Ministerial

2014

South Asian Institute of Economics and Management, HUST Zhang Jinlong Ma Huimin School 2004
South Asian Institute of Economics and Management, HUST Liu Hua 
School 2005
China Advertising Industry Development Research Center of HUST    Zhang Jinlong Dai Xin School 2006

Independent Innovation and Technology Award Research Center of HUST

Li Shuncai


School

2008

Poverty Reduction and Development Institute of HUST

Wang Zongjun

Chen Pinglu、Zhang Kezhong

School

2012

China-EU Intellectual Property Institute of HUST

Yu Xiang


School

2018

Lab of Management Skills and Productivity

Liao Jianqiao


Academic

1992

Integrated Management Institute

Cui Nanfang


Academic

1998

Management Information Institute

Zhang Jinlong

Lu Yaobin

Academic

2000

Modern Management Institute

Hu Bin


Academic

2000

Human Resource Management Institute

Hu Pei


Academic

2001
Institute of Network Marketing and Strategy

Tian Zhilong

Liu Zhixue

Academic

2001
Institute of Logistics and Supply Chain Management

Ma Shihua


Academic

2001

Institute of Enterprise Business Intelligence Engineering

Cai Shuqin


Academic

2003

Institute of Enterprise Evaluation

Wang Zhongjun


Academic

2004

Institute of Sino-German Intellectual Property

Yu Xiang


Academic

2005

Institute of Management and Psychology

Long Lirong


Academic

2005

Institute of Management Science and Decision Making

Yang Chao

Yang Jun

Academic

2006

Institute of Modern Accounting Theory

Zhang Zhaoguo


Academic

2006

Research Center of HUST-DONGBEN Automobile Logistics

Liu Zhixue


Academic

2010

Research Center of Innovation and Enterprise

Mai Yiyuan


Academic

2011

Research Center of China Public Housing

Zhang Jinlong

Ma Huimin,Li Dan

Academic

2013

Institute of Modern Logistics and Service Science

Xu Xianhao

Li Kunpeng

Academic

2013

Sino-US Joint Lab for Supply Chain Analysis

Wang Haijun


Academic

2017

Cross-border E-commerce Research Center of HUST Li Jianbin
Academic 2019

Finance Scholar Online Studio

Xia Xinping


Academic


Research Center of Non-market strategy

Tian Zhilong


Academic


Traffic Operations and Urban Management Lab

Li Zhichun


Academic


Lanying Studio

Du Lanying


Academic


CGA Center of Management School

Gong Pu


Academic


Research Center of Service Science and Management

Chang Yaping


AcademicManagement and Service Department:

Department

Director

Executive deputy director

Deputy director

Party and government office

Liu Li

Bao Lingling


Office of Discipline and Research Management


Jiang Jie


Office of International Affairs

Wang Haijun


Li Jiangmei

Office of Undergraduate Teaching Management

Chen Hongying


Ke Qiong

Office of Graduate Teaching Management

Chen JunqiStudent Affairs Office

Liu WenwenAlumni office

Wu WenliMBA Education Center

Luo Guang

Xiong Jie

Liu Ning、Peng Jing

EMBA Education CenterShi Juan、Yin Xiaping、Wang Feifan

MPACC&MEM Education Center

Guo Wei


Zhu Xia

EDP Center

Wang QiongInformation and Experiment Center


Liu Qi

Zhan Rong

Library

Gui Yuhang


Zhou Hongjun

Journal editorial department

Huang Wweilai


Guo Kai